nEO_IMG_1

nEO_IMG_2

nEO_IMG_3

nEO_IMG_4

nEO_IMG_5

nEO_IMG_6

nEO_IMG_7

nEO_IMG_8

nEO_IMG_9

nEO_IMG_uuu (1)

nEO_IMG_uuu (2)

nEO_IMG_uuu (3)

nEO_IMG_uuu (4)

nEO_IMG_uuu (5)

nEO_IMG_uuu (6)

nEO_IMG_uuu (7)

日本设计企业 SUPPOSE DESIGN OFFICE 将广岛县尾道市一幢靠海的仓库改建成了一个自行车驴友的酒店,驴友们可以骑着自行车 在前台办理入住手续。

nEO_IMG_uuu (8)

nEO_IMG_uuu (9)

nEO_IMG_uuu (10)

其中的便利店和咖啡馆内留有足够的空间让你无需下车即可购买食物和饮品,就连酒店的房间内,也设有专门的自行车停靠架。同时其中的自行车店也提供维修,贩售等服务。